Onderzoek speelfilms Nationaal Comité 4 en 5 mei

Uit eerder onderzoek (Veldkamp 2014) blijkt dat 68% van de leraren in het primair onderwijs en 88% procent van de docenten in het voorgezet onderwijs gebruik maakt van speelfilms als bron tijdens lessen over de Tweede Wereldoorlog.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil graag weten op welke manier speelfilms in de lessen over de Tweede Wereldoorlog worden ingezet. Welke films worden ingezet en maken scholen ook gebruik van het bijbehorende lesmateriaal?

Wilt u meewerken aan dit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, vul dan de enquete in: http://www.4en5mei.nl/speelfilms

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!